Akcenta top

A végrehajtási helyszínek azonosításához és a végrehajtás minőségéhez kapcsolódó információk befektetési vállalkozások általi nyilvánosságra hozatala

Az AKCENTA a 2017/565 Rendelet 64-66 cikkelyével összhangban köteles a megbízások végrehajtására vonatkozó szabályokat a legjobb feltételekkel betartani. A szabályok célja, hogy az ügyfél minden egyes megbízása ügyfélmegbízásokra vonatkozó szabályokkal összhangban legyen végrehajtva és biztosítva legyen, hogy a megbízások rendszeres végrehajtására ténylegesen a legjobb feltételekkel kerüljön sor. Ezeket a szabályokat az AKCENTA egyetemlegesen határozza meg az ügyfelei valamennyi kategóriájára (lakossági ügyfelek, szakmai ügyfelek, elfogadható partnerek).

A legjobb végrehajtás (best execution) kötelesség teljesítésének megítélésekor figyelemmel kell lenni az ilyen ügyletfajta sajátos jellegére, mikor is az AKCENTA által kínált termékek (tőzsdén kívüli származtatott ügyletek) olyan befektetési eszközök, amelyek megkötésére az ügyfél specifikus és egyedi kívánsága alapján kerül sor, és a számláknak nincs teljesen pontos megfelelője a szabályozott piacokon (RT), multilaterális kereskedelmi rendszerekben (MOS) vagy szervezett kereskedelmi rendszerekben (OOS). A végrehajtás helye maga az értékpapír-kereskedő (AKCENTA), a további, a best execution szempontjából lényeges tényezők annak vannak alárendelve, hogy az adott termék egyeztetése folyamán az értékpapír-kereskedő és az ügyfél egyedi megállapodásának tárgyát képezik. A nem szabványos, tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre a 2017/565 számú rendelet kimondja továbbá, hogy konkrét, sajátos feltételeket figyelembe vevő egyedi szerződéses viszonyt foglalnak magukban, amelyekben az ügyfél és az értékpapír-kereskedő (AKCENTA) vesznek részt, és a best execution végrehajtási mód céljaira nincs szükség, hogy teljesen összevethetők legyenek azokkal az ügyletekkel, amelyekben olyan részvényekről van szó, amelyekkel az RT-n, MOS-ben vagy OOS-ben kereskednek. Tekintettel arra, hogy a best execution kötelezettség minden befektetési eszközre vonatkozik, az AKCENT által kínált termékek esetében is szükséges, hogy releváns piaci adatokat szerezzenek be annak ellenőrzésére, hogy az OTC-piacon az ügyfélnek kínált ár tisztességes-e, és biztosítja-e, hogy az értékpapír-kereskedő teljesítse arra vonatkozó kötelességét, hogy az ügyfél megbízását a legjobb feltételekkel teljesíti. Vagyis a kereskedő (AKCENTA) az ügyfélnek felajánlott konkrét ár korrekt voltát nemcsak a megállapodás szerinti termék árbecsléséhez alkalmazott, rendelkezésére álló piaci adatok alapján ellenőrzi, hanem amennyiben lehetőség van rá, hasonló vagy összevethető termékkel történő összehasonítással is. Az ügyfelekkel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletek piackonformitását még azelőtt kell ellenőrizni, mielőtt az érintett ügyletet megkötötték volna.

Az alábbiakban ismertetjük a legjobb feltételek biztosításának kritériumait a relatív fontosságuk csökkenő sorrendjében.

Kritérium

Eljárás menete és a kritérium jelentősége

Fontossági sorrend

Az elérhető ár

Vétel esetén döntő a legalacsonyabb ár, eladás esetén a legmagasabb ár a meghatározó. Az ár minősége a piaci résztvevők számától és az aktuális kereslettől és kínálattól függ.

A konkrét árak összehasonlítására az AKCENTA egyes bankok (Raiffeisenbank, SAXO, Alior bank, Monex) kereskedési platformját valamint a BLOMBERG információs forrásait használja.

1

Partner minősítése (hitelképessége)

AKCENTA a kockázatkezelésre vonatkozó saját szabályaival összhangban kiértékeli a partner kiválasztását, beleértve az elszámolást a nyújtott szolgáltatás (megállapodott feltételek) minőségének értelmében, a megbízhatóságot és a pénzügyi stabilitást.

2

Gyorsaság, amivel a megbízást végre lehet hajtani

Az intézés gyorsaságába beleszámít a bankok közötti átutalás gyorsasága is

3

A kért ügylet volumene

Az ügylet nagyságrendjét a partner feltételeivel és határértékeivel összefüggésben kell figyelembe venni.

4

Az ügyfélnek számlázott díjak és illetékek volumene

Az ügyfél számára a végrehajtás helye az AKCENTA. A díjakra és illetékekre az érvényes Díjjegyzék, illetve az egyedi árképzési program az irányadó. A partner kiértékelése szempontjából nem lényegesek.

--

Az ügyfélnek számlázott saját illetékek volumene

Az ügyfél számára a végrehajtás helye az AKCENTA. A partner által a befektetési eszközökért érvényesített illetéket az AKCENTA nem terheli át az ügyfélre

--

Amennyiben egy megrendeléshez egynél több szerződő fél tartozik, az AKCENTA a fenti kritériumok szerint jár el, a legfontosabbtól a legkevésbé fontosig. Egy adott megbízás esetében az AKCENTA mindig figyelembe veszi a megbízás legjobb feltételek mellett történő végrehajtásához szükséges tényezőket, mint például az ár (1), a partnerkockázat (2) és a sebesség (3) - e tényezők alapján választja ki a partnert az ügylet megkötéséhez.

Az AKCENTA köteles (a 2016.6.8-i EU 2017/576 bizottsági rendelet alapján) évente egyszer minden egyes befektetési eszköztípusra vonatkozóan közzétenni azt az 5 végrehajtási helyszínt, amelyen az ügyfélmegbízásokat végrehajtotta, valamint a kereskedés végrehajtásának minőségére vonatkozó elemzés összefoglalóját és következtetéseit. Az ügyfélátadási pont az AKCENTA. A csatolt információk a 2017/576/EK rendelet II. mellékletében szereplő sablonokon alapulnak.

Fogalmak meghatározása
  • RT - Szabályozott piac
  • OOS - Szervezett kereskedelmi rendszer
  • MOS - Multilaterális kereskedelmi rendszer
  • OTC derivátumok - A származtatott ügyletetek kereskedelme történhet OTC (Over the Counter) segítségével vagy a tőzsdepiacon. A legtöbb ügylet OTC révén jön létre.
AKCENTA CZ
a legnagyobb fizetési intézmény
Közép-Európában
Szeretnék ügyfél lenni
51.000
ügyféllel
25
több mint
év tapasztalat