Ekspansja rynków zagranicznych miała wpływ na sukces Akcenty CZ w 2016 roku

Ekspansja rynków zagranicznych miała wpływ na sukces Akcenty CZ w 2016 roku

Rok 2016 był dla Akcenty bardzo pozytywny. Zysk netto przekroczył oczekiwania, przede wszystkim dzięki akwizycji rynków zagranicznych, gdzie w ubiegłych latach firma zaczęła aktywnie funkcjonować. 

Hradec Kralove, 12.06.2017 – AKCENTA CZ, instytucja płatnicza, która realizuje dla eksporterów i importerów płatnoœci zagraniczne oraz operacje walutowe, za 2016 rok wykazała zysk netto ponad 29 mln koron czeskich. Wynik był powyżej oczekiwań i to w sytuacji, kiedy firma zainwestowała w ramach przygotowań do wejœcia na kolejne rynki europejskie, przede wszystkim na niemiecki oraz Inwestowała w zakup i remont nowych powierzchni biurowych.

„Dobre wyniki były przede wszystkim napędzane przez nasze sukcesy handlowe na sšsiednich rynkach, np. w Polsce zanotowaliœmy wzrost o 47%, a na Węgrzech o 76% w objętoœci transakcji z klientami. Również na czeskim rynku jest widoczny wzrost i to pomimo „konserwatywnej” interwnecji CNB, a to głównie ze względu na zwiększenie zainteresowania klientów o transakcje długoterminowe, zwłaszcza w drugiej połowie roku” dodaje Milan Cerman, prezes zarzšdu AKCENTY CZ.

 
 
 

AKCENTA CZ

AKCENTA CZ a.s. jest jednš z najbardziej znaczšcych firm walutowych na rynku czeskim i w Europie Œrodkowej z 20 letniš tradycjš. Oprócz korzystnych indywidualnych kursów na zakup i sprzedaż walut oraz minimalnych opłat za płatnoœci, oferuje zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym (transakcje forwardowe i opcje). Spółka aktywnie działa również w Polsce, Słowacji, Rumunii i na Węgrzech. Portfolio składa się z ponad 30 tys. klientów, przede wszytkim z małych i œrednich firm, które zajmujš się importem lub eksportem. AKCENTA CZ jest czeskš spółkš.
 
AKCENTA CZ posiada pozwolenie (2011/1199/570) na działalnoœć instytucji płatniczej na podstawie ustawy o systemie płatniczym nr 284/2009 § 3 ust. 1 ptk. a)b)c)e)f). Jako jedna z dwóch niebankowych instytucji zajmujšcych się wymianš walut w Czechach posiada licencję na obrót papierami wartoœciowymi, która pozwala jej oferować całš gamę instrumentów wykorzystywanych w celu wyeliminowania ryzyka kursowego. 
AKCENTA CZ
a legnagyobb fizetési intézmény
Közép-Európában
Szeretnék ügyfél lenni
29.000
ügyféllel
20
év tapasztalattal
Jelen weboldal használatával Ön jóváhagyja a sütik tárolását és használatát. További információkért lásd. Személyi adatok védelme.