Euro zyskuje na wyniku 1. tury wyborów prezydenckich we Francji

Euro zyskuje na wyniku 1. tury wyborów prezydenckich we Francji
  • Do 2. tury wyborów prezydenckich we Francja przeszli  E. Macron i M. Le Pen
  • W wyborach francuskich głosuje się o euro, ponieważ zwycięstwo M. Le Pen mogłoby spowodować definitywny rozpad strefy euro, takiej jakš znamy
  • Największe zagrożenie dla wspólnej waluty europejskiej w tym momencie stanowi wzrost popularnoœci nacjonalistycznej kandydatki M. Le Pen przed 2. turš wyborów prezydenckich

W 1. turze wyborów prezydenckich we Francji zwycięstwo odnieœli dwaj kandydaci, którym przedwyborcze badania dawały największš szansę na przejœcie do 2. tury wyborów. E. Macron uzyskał 23,9 % a M. Le Pen uzyskała 21,4 % głosów. 2. tura wyborów prezydenckich odbędzie się  7. maja a faworytem jest jednoznacznie proeuropejski  E. Macron, któremu badania przewidujš uzyskanie około 60 % głosów, a nastawionej antyeuropejsko M. Le Pen  tylko 40 %. Zwycięstwo E. Macrona jest informacjš pozytywnš dla euro ze względu na to, że jednym z celów głównych, jakie stawia sobie M. Le Pen jest wyprowadzenie Francji ze strefy euro. Z tego punktu widzenia w wyborach francuskich głosuje się w sprawie euro, ponieważ zwycięstwo M. Le Pen mogłoby rozpoczšć definitywny rozpad strefy euro, takiej jakš znamy.

Ze względu na stosunkowo dużš różnicę głosów w 2. turze na korzyœć E. Macrona, w nadchodzšcych dwóch tygodniach, mogłoby to korzystnie wpłynšć na europejskie rynki  giełdowe, nastšpiłby spadek dochodowoœci południowo europejskich obligacji państwowych i nie można wykluczyć także dalszego umocnienia się wspólnej waluty europejskiej w stosunku do dolara amerykańskiego.

Jeżeli popatrzymy na rynek dewizowy, to zwycięstwo E. Macrona w 1. turze wyborów prezydenckich spowodowało wzmocnienie euro, którego kurs otwarcia w stosunku do dolara przekraczał poziom  1,09 USD/EUR, co stanowi maksimum na przestrzeni miesišca dla wspólnej waluty europejskiej. Ze względu na to, że wybór proeuropejskiego kandydata E. Macrona był oczekiwany, nie można oczekiwać dalszego zdecydowanego oddziaływania na kurs euro. To jednak nie znaczy, że kurs euro pod koniec kwietnia i na poczštku maja nie może w stosunku do dolara jeszcze trochę wzrosnšć. Wyniki 1. tury wyborów prezydenckich we Francji znalazły odzwierciedlenie we wzrostach kursów walut œrodkowoeuropejskich. Łagodny wzrost wartoœci kursu otwarcia w poniedziałek w porównaniu do pištku odnotowała korona czeska, forint węgierski i złoty polski.

Można powiedzieć, że wpływ wyników wyborów prezydenckich we Francji na euro jest asymetryczny. Oznacza to, że w przypadku realizacji oczekiwanego scenariusza umocnienie kursu euro jest zdecydowanie niższe, niż ewentualne straty wspólnej waluty europejskiej, które by miały miejsce, gdyby do 2. tury przeszła M. Le Pen z J. L. Mélenchon. Największym zagrożeniem dla wspólnej waluty europejskiej w tym momencie jest wzrost popularnoœci nacjonalistycznej kandydatki M. Le Pen przed 2. tura wyborów prezydenckich. 

AKCENTA CZ
a legnagyobb fizetési intézmény
Közép-Európában
Szeretnék ügyfél lenni
29.000
ügyféllel
20
év tapasztalattal
Jelen weboldal használatával Ön jóváhagyja a sütik tárolását és használatát. További információkért lásd. Személyi adatok védelme.