Akcenta top

Fogalmak szótára


A B C CS D E F G H I J K
L M N O P R S T U V W Z
 
 
A

ADET

Devizapiaci Szövetség - nem banki kereskedők szakmai szövetsége, akik devizákkal  kereskednek a Cseh Köztársaságban.

Ajánlat (Offer)

Az az ár, amelyért a bank devizát ad el, illetve azt az árat is jelenti, melyet a dealer követel a deviza más bank vagy ügyfél számára történő eladásakor.

Általános üzleti feltételek

Szabályozzák a szerződés feltételeit az ügyfél és az AKCENTA CZ  között az összes szolgáltatással kapcsolatban. Az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezik a Keretszerződésnek amelynek rendelkezései elsőbbséget élveznek.

Appreciáció

Egy fizetőeszköz árfolyamának felértékelődése (megerősödése) a többiekkel szemben a devizapiaci helyzet függvényében (pénznem kínálata és kereslete).

ARES

Gazdasági Szervezetek Adminisztratív Nyílvántartása – informatikai rendszer, mely információkat gyűjt össze különböző nyílvántatásokból, valamint lehetővé teszi az  adat keresést a Cseh Köztársaságban regisztrált  minden gazdasági szervezetről.

Árfolyamkockázat

Nyereségcsökkenés kockázata a kiállított számlán feltüntetett idegen fizetőeszköz hazai fizetőeszközzel szemben történő változásával kapcsolatban. Az árfolyamkockázatot határidős ügylet megkötésével lehet irányítani (lásd forwardok).

Árfolyammarzs Árfolyamrés/Deviza marzs

A vételi és eladási árfolyam közti különbség valuta és deviza esetén is.

ASK

Az az ár, amelyért a bank elad devizát, illetve az az ár, amelyet a dealer követel a deviza más bank, vagy ügyfél számára történő eladáskor.

Átutalás normál sebessége

A normál idejű átutalást 2 - 3 munkanapig terjedő ügyintézési idő jellemzi.

Átutalási intézet

Az átutalási intézet olyan jogi személy, amely jogosult átutalási szolgáltatások nyújtására a Cseh Nemzeti Bank által kiadott engedély alapján.

Átutalási megbízás

Az átutalási megbízás olyan utasítás a szolgáltató számára, amelyben a fizető vagy a kedvezményezett indítványozza az átutalási tranzakció végrehajtását.

Átutalási jogcímek

Az átutalási jogcím a külföldi átutalás pénzbeli kifizetés számszaki azonosítása. Az átutalási jogcímek aktuális listája megtalálható a Cseh Nemzeti Bank BA0030 számsorában.

Átutalási tranzakció

Átutalási tranzakció alatt a pénzeszközök átutalási számlára történő jóváírását illetve a pénzeszközök átutalási számláról történő terhelését  értjük.

Átutalási számla

Az átutalási számla szolgál az átutalási tranzakciók lebonyolítására.

Átváltási ügylet visszaigazolása

Elsősorban telefonon köttetett átváltási ügyletek megrendelésének írásos visszaigazolása.

Azonosítási kötelezettség

A 253/2008 számú  pénzmosás elleni  törvénnyel összhangban minden pénzintézet  köteles elvégezni az ügylet résztvevőinek (személyek és cégek) azonosítását.

 
 

B

Belső fizetési számla (BFSZ) 

A belső fizetési számla (BFSZ) egy számla  a kimenő és bejövő külföldi pénzeszközök átváltásának  megvalósítására. Elsősorban azon ügyfelek számára előnyös, akik  idegen pénznemekben kapnak átutalásokat üzleti partnereiktől és teljesítik  fennálló kötelezettségeiket is..

Hatékonyan használhatják azon ügyfelek, akik külföldi partnereiktől kapnak pénzt vagy nekik fizetnek termékekért vagy szolgáltatásokért.

A BFSZ a következőkre szolgál:
  • külföldi átutalásra,
  • külföldi átutalások fogadására,
  • pénzváltásra.

 

BEN

A BEN olyan banki díjakat jelent a deviza átutalásoknál, amelyeket a kedvezményezett fizet(az átutalás kezdeményezőjének díjait is).

Bézs könyv

A gazdasági aktivitás mutatója az USA egyes régióiban, valamint indikátora a FOMC (Federal Open Market Committee, azaz Szabadpiaci Műveletek Bizottsága) jövőbeli döntéseinek a monetáris politika alakulásáról. Megbeszélések összefoglalását tartalmazza a jelenlegi közgazdasági feltételekről. Évente nyolcszor kerül kiadásra – mindig abban a hónapban, amikor az Amerikai Központi Bank ülésezik.

BIC

BIC - A bank nemzetközi azonosítója, amelyet SWIFT kódnak is hívnak.

Bid

Az az ár, amelyért a bank devizát vásárol, illetve az az ár, amelyet a dealer hajlandó a devizáért más banktól vagy ügyféltől történő vásárlásakor kifizetni.

Biztosítás

Az árfolyam rögzítésével az ügyfelek biztosítják magukat az esetleges kedvezőtlen fejleményekkel szemben. Deviza vásárlása vagy eladása rögzített árfolyamon  úgy, hogy a szállításra és a fizetésre  egy előre meghatározott időpontban kerül sor (leghamarabb két napon belül). További információt a határidős ügyletekről (forward) a „Határidős ügyletek” oldalon találhat.

Bruttó nemzeti össztermék (GDP)

A GDP a bizonyos területen, bizonyos időszakban kitermelt javak pénzbeli értékének  kifejezése. Ezt a mutatót használják egy gazdaság teljesítményének mérésére. Az időtartam általában egy év, de a GDP adatokat negyedévente is közzé teszik.

 
 

C

CERTIS

A CERTIS a Cseh Nemzeti Bank átutalási bankközi rendszere.

Clearing

Egy átutalási rendszer, amely során a bankok (vagy más clearing-intézetek) kölcsönösen beszámítják követeléseiket és kötelezettségeiket (amelyek a saját és ügyfeleik műveleteiből jöttek létre). Az ügyfelek nem állnak egymással közvetlenül szemben, mint adósok vagy hitelezők, ennek ellenére a bankon belül kompenzálva vannak kötelezettségeik.

 
 

Cs

CsNB 

A Cseh Nemzeti Bank a Cseh Köztársaság központi bankja, amely meghatározza és érvényesíti a belső és külső monetáris politikát, ellenőrzi a forgalomban  levő pénz mennyiségét, új pénzt bocsát ki. Ezen felül felügyeli a kereskedelmi bankok tevékenységét, vezeti az állami költségvetés számláit, pénztartalékokat kezel, kereskedést folytat  értékpapírokkal (elsősorban állami értékpapírokkal), figyeli és elemzi a forgalomban levő pénz mennyiségét és az összes makroökonómiai tényező alakulását, továbbá felügyeletet lát el a devizapiac (azaz devizatevékenység) fölött.

 
 

D

Dealing limit

Olyan szolgáltatás a határidős ügyletek területén, amely az ügyfelek számára lehetővé teszi, hogy ezeket az ügyleteket egy bizonyos összeghatárig letét elhelyezése nélkül köthessék meg.

Depreciació

Egy fizetőeszköz árfolyamának leértékelődése (gyengülése) a többiekkel szemben a devizapiaci helyzet függvényében (pénznem kínálata és kereslete).

Derivátumok

A derivátumok a fix, valamint az opciós határidős kontaktusok közös megnevezése. Az ilyen fix vagy opciós származékos kontraktus piaci értéke az aktívum (eszköz) piaci értékétől függ. Aktívum lehet például egy fizikai áru, értékpapír (beleértve az állami kötvényeket), részvényindex vagy pénznem.

Deviza opció

Olyan szerződés, amely az opció vásárlójának, tulajdonosának  (ún. holder) jogot biztosít (de nem kötelezettséget) hogy megvegyen vagy eladjon meghatározott mennyiségű devizát egy előre meghatározott ár ellenében,  egy előre meghatározott jövőbeli időpontban. Egyúttal kötelezi a másik oldalt – az opció meghirdetőjét (ún. writer) – hogy a devizát megvásárolja, illetve eladja ezért az előre meghatározott árért.

Deviza - dealer

Bank vagy egyéb pénzintézet munkatársa, aki devizákkal kereskedik. Devizákat vásárol és  ad el munkáltatója megbízásából. Az egyik pénznem másik pénznemre történő átváltása  során nyereséget realizál a devizavételi és devizaeladási árfolyam külömbségéből  kifolyólag.

Devizapiac

Az a piac, amelyen a nemzeti fizetőeszközökkel kereskednek. Ezekből a váltásokból alakulnak ki a devizaárfolyamok.

Devizapiacok

Hitel-, részvény- és árupiacokat jelent, amelyeknél az eszközök külföldi pénznemekben vannak. A valutakereskedés legális színtere.

Devizaszámla

Idegen pénznemben  vezetett számla. A kamatszint, amely ezekhez tartozik eltérő az egyes pénznemek között, valamint a rajtuk elhelyezett eszközök felértékelődésének mértéke is eltérő a koronában vezetett számláktól.

Devizák

Külföldi pénznemek készpénzmentes formái, például banki betét, folyószámla, utazási csekk, utalvány, értékpapírok, stb. Nem egyenlő a valutával.

Diszponens

A diszponens olyan természetes személy, aki jogosult kezelni az ügyfél számláját.

Dollár

A dollár az Amerikai Egyesült Államok hivatalos fizetőeszköze, továbbá pénznem a világ több mint 30 országában. USD nemzetközi kóddal jelölik. Egy dollár 100 centre oszlik.

 
 

E

ECB (European Central Bank)

Az Európai Központi Bank a Gazdasági és Monetáris Unió központi bankja. Megalakítására 1998-ban került sor, székhelye Frankfurt am Main-ban található. Az Európai Pénzügyi Unió államainak  nemzeti központi bankjaival együtt alkotják az ún. Európai Központi Bankok Rendszerét (ESCB). Az ESCB 1999. január 1-jétől vette át a felelősséget a monetáris politika alakításáért az EMU keretén belül. Devizaműveleteket hajt végre az euróval kapcsolatban, a tagállamok hivatalos devizatartalékait tárolja és kezeli,ezen kívül biztosítja a nemzetközi átutalási rendszerek működőképességét.

Egyedi azonosító

Az egyedi azonosító betűk, számok és szimbólumok kombinációja, amelyekkel azonosítják a felhasználót és/vagy a számlát az átutalási tranzakciók végrehajtása során.

EGT

Az Európai Gazdasági Térség az Európai Unió összes tagállamát, mindemellett Norvégiát, Izlandot és Lichtensteint foglalja magában.

Eladási árfolyam

Az az ár, amelyért a bank vagy más pénzintézet devizát ad el, illetve az az ár, amelynek kifizetését követeli a kótáló dealer a deviza eladásakor más bank vagy ügyfél számára. 

Elszámolási valuta D+5

Olyan valutát jelent, amely a következőkből áll::

  • D+1 valuták: olyan határidők, amelyeken belül az ügyfél köteles átutalni a pénzeszközöket a pénzügyi fedezethez a kért ügylettel/tranzakcióval kapcsolatban. Az átutalás a lekötött átutalási számlára érkezik.
  • D+4 valuták: olyan határidők, amelyeken belül a lekötött átutalási számlán jóváírásra kerültek a pénzeszközök az ügyfél által kért ügylet/tranzakció  végrehajtásával kapcsolatban Amennyiben ez megvalósult, a Társaság köteles végrehajtani az ügyfél által kért ügyletet/tranzakciót

Értékpapír kereskedő  

Az értékpapír kereskedő olyan jogi személy, aki ügyfelei számára hozzáférést biztosít a tőkepiachoz, vagyis értékpapírokat vásárol és értékesít.

Míg a dealer saját számláján hajt végre ügyleteket, addig az értékpapír kereskedő az ügyfele számláján értékpapírokkal kereskedik. Erre a tevékenységre a Cseh Köztársaságban a CsNB külön engedélye jogosítja fel. Az értékpapír-kereskedő befektetési szolgáltatásokat nyújt az értékpapírokról szóló törvény értelmében.

Értesítés

Az információ átadása a várt bejövő átutalásról az AKCENTA CZ számára. A bejövő átutalás az adott ügyfélhez történő egyszerűbb hozzárendelésére szolgál.

EURIBOR

Az Euro Interbank Offered Rate az Európai irányadó bankközi kamatláb, kamatszint, amelyért az európai bankok kölcsönösen nyújtanak hiteleket egymásnak az európai bankközi piacon.

EURÓ

Közös európai pénz, amelyet 1999. január 1-jén vezettek be az Európai Unió tizenegy államában. Az Euró jelenleg a hivatalos fizetőeszköze az EU 27 tagállamából 16-ban. Az euró pénznem nemzetközi kódja az EUR rövidítés. Egy euró = 100 cent (eurócent).

Euródollárok

Amerikai dollárban számolt betétek és hitelek, amelyek az Amerikai Egyesült Államok területén kívüli pénzintézetek műveleteiben vesznek részt. Ennek következménye, hogy az euródollár nem áll azon jegybankok felügyelete alatt, ahol ezekkel kereskednek. Ahhoz, hogy a tranzakció euró pénznemű lehessen, nem meghatározó az eredeti hitelező rezidensi származása, sem a végső adós rezidensi származása, csak a közvetítő elhelyezkedése. Euródollár művelet például egy olyan tranzakció, amelynek során egy amerikai állampolgár pénzeszközöket kölcsönöz egy amerikai banknak Londonban. Ezeket az eszközöket azonban egy olyan társaságnak kölcsönzi, amely az USA-ban található. Abban az  esetben dollárműveletről beszélünk, amikor a pénzeszközök amerikai bankon mennek keresztül. 

 

F

FED 

A Szövetségi Tartalék Rendszere (Federal Reserve System) az USA központi banki rendszere..

Fizető

A fizető az a felhasználó, akinek átutalási számlájáról levonják a pénzeszközöket az átutalási tranzakció végrehajtása céljából, vagy aki  rendelkezésre bocsátja pénzeszközeit az átutalási tranzakció végrehajtásához.

Fogyasztói árindex

Consumer Price Index (CPI) – a fogyasztói árindex súlyozott átlaga a fix árukosárból, valamint a fogyasztók által igénybe vett szolgáltatásokból. A fogyasztói árindex havi változása jelenti az inflációs rátát. Magas inflációs ráta negatív hírt jelent minden piac számára. Az alacsonyabb mértékű inflációnak következménye a kötvények, részvények továbbá a hazai fizetőeszköz erősödése.

FOREX

A Forex a Foreign Exchange rövidítése (angolul: idegen pénznemek beváltása). Nemzetközi kereskedelmi rendszert jelent az alapvető és mellékes pénznempárok számára, vagyis olyan devizapiacról van szó, amelynek középárfolyamai hivatalos világárfolyamoknak minősülnek. Ugyanez a Forex Trading, Currency Forex és a Forex Exchange Market is, amely FX néven  egyaránt ismert.

Forward pontok (pipsek)

Az aktuális árfolyam növelésének vagy csökkentésének alapját képezi (százalékban meghatározva) mindkét résztvevő pénznem kamatszintjének változásával. Ezt a határidős ügyletek időtartama alatt minden hónapban figyelembe veszik. 

Forwardok

Deviza vásárlása vagy eladása a most rögzített árfolyamon úgy, hogy a szállításra és a fizetésre egy előre meghatározott időpontban kerül sor (leghamarabb két napon belül). További információkat talál a „Határidős ügyletek” fogalom alatt.

Futures

A Futures a forwardhoz hasonlóan vásárlói kötelezettséget jelent egy aktívum egy bizonyos napján történő megvásárlására a jövőben egy meghatározott áron (realizációs ár, exercise price), továbbá az eladó kötelezettségét az adott aktívum eladására vonatkozóan ugyanazon feltételek mellett. A forwarddal ellentétben azonban a futures-szel csakis tőzsdéken kereskednek (opciós és határidő tőzsdék), nem pedig az OTC piacokon (tőzsdén kívüli piac). A kontraktus feltételeit, beleértve az aktívum standardizációját is, az a tőzsde szabályozza részletesebben, amelyen az adott kontraktussal kereskednek.

 
 

H

Határidős ügyletek

Deviza értékesítése vagy vásárlása egy jövőbeli megszabott határidővel, határidős árfolyam alapján, amely előre kerül meghatározásra a kontraktus megkötésekor. A határidős ügyetek közé soroljuk a forward, futures típusú műveleteket, illetve az opciót. Az AKCENTA CZ a következő határidős ügyleteket kínálja:

 

Hedging

Közvetlen biztosítás kockázatokkal szemben, amely a különböző folyamatok párosításán alapul. A cél olyan állapot elérése, ahol az aktív oldalon található folyamatok fedezve vannak a passzív oldalú folyamatokkal.

Hitelesítés

A hitelesítés a felhasználó személyazonosságának hitelesítését jelenti egy hitelesítő SMS segítségével.

Hitelesítő SMS

A hitelesítő SMS egy olyan számkód, amely a felhasználó személyazonosságának hitelesítésére szolgál  az OnLine Broker (OLB) applikáción belül. A hitelesítő SMS-t a felhasználónak egy, a  számlavezetésről szóló szerződésben megadott mobiltelefonszámára küldjük. Egy egyszeri kódról van szó, amelyet nem lehet ismételten felhasználni, továbbá korlátozott, 5 perces érvényességi idővel rendelkezik. Az azonosító kód a felhasználó egyedi azonosítója az átutalásokról szóló törvény értelmében.

Homebanking

Elektronikus rendszer a bankszámla kezeléséhez és/vagy banki műveletek végrehajtásához távoli csatlakozással a felhasználó számítógépéről.

  
 

I

IBAN

A bankszámlaszám nemzetközileg elismert formátuma. Lehetővé teszi az  átutalásokat az EU tagállamok között. Az IBAN az Európai Banki Szabványügyi Bizottsággal (European Committee for Banking Standards, ECBS) együttműködve került kialakításra. Az átutalást fogadó személy számlájának, országának és bankjának egyértelmű azonosítását teszi lehetővé külföldi átutalások esetén.

Igazolás az ügylet végrehajtásáról

Az „Igazolást az ügylet végrehajtásáról” tanúsítja a fizetési szolgáltatás teljesítését és a külföldi fizetőeszközök átváltásának paramétereit. Az Igazolást  a fizetőnek küldik meg az átutalási számla terhelését követően.

Ipari termelés indexe

Az Index of Industrial Production (IIP) egy előzetes becslés, amelyet körülbelül két héttel egy adott hónap leteltét követően hoznak nyilvánosságra. Ez az index foglalja magában a termelést, bányászatot és a közszolgáltatásokat. A GDP mintegy ¼ részét képezi. A mutató értéke a  gazdasági növekedéssel emelkedik, a gazdaság süllyedésével pedig csökken. Ezen mutató emelkedése az adott országban pozitív impulzus a fizetőeszköz erejének növekedéséhez.

Infláció

A fogyasztói kosár átlagos évközi árszint növekedését fejezi ki százalékban. Gyakran használják szerződésekben az árak automatikus módosításához. A Cseh Köztársaságban az inflációt a fogyasztói árindex 12 évközi csúszó növekedésének átlagaként definiálják.

Az infláció mértéke

Az aggregált árszint növekedésének mértéke két időszak között (lásd infláció).

Internetbanking

Általánosságban az internet felhasználása bankoláshoz, szűkebb értelemben véve pedig banki termékek és szolgáltatások valós realizálása internet segítségével.

 

J

Jutalék

A jutalék az átutalási megbízás végrehajtásáért járó díj, amelyet az ügyfél köteles a pénzintézetnek megtéríteni. A pénzintézet köteles az ügyfelet előre tájékoztatni a jutalék összegéről.

 
 

K

Kedvezményezett

A kedvezményezett az a felhasználó, akinek bankszámlájára átutalási megbízás alapján jóváírásra kerülnek a pénzeszközök.

Keretszerződés 

Az AKCENTA CZ és ügyfeleik között létrejött egyezség megnevezése, akik együttműködést óhajtanak kötni a devizaváltás és külföldi átutalások területén, tehát felhatalmazzák az AKCENTA CZ részvénytársaságot a partnereiktől átutalási megbízások elfogadására.  Ez a tevékenység összhangban van a Cseh Nemzeti Bank engedélyével, amely a pénzintézmény tevékenységével függ össze. A Keretszerződés tartalmaz  minden olyan szolgáltatást, melyeket az AKCENTA CZ kínál..

Készpénzmentes átutalási rendszer

Készpénz nélkül megvalósított átutalási művelet a résztvevő felek bankszámlái közötti pénzeszközök átutalásával.

Készpénzmentes ügylet külföldi fizetőeszközzel

Az  idegen fizetőeszközzel megvalósuló készpénzmentes ügylet olyan pénzeszközök vásárlása vagy eladása  idegen fizetőeszközben, amely a pénzeszközök készpénzmentes átutalásával jön létre. 

Kommunikációs csatorna 

A kommunikációs csatorna az ügyfél és a pénzintézet között megállapodott információcsere módja, amelynek célja megfelelően rögzíteni a kialkudott feltételeket vagy az átutalási szolgáltatás lefolyását.

Konvertibilitás (beválthatóság)

Pénznem tulajdonsága (attribútuma), mely szabadon beváltható más pénznemre, illetve aranyra.

Konverzió

Az a folyamat, amely során az aktívum vagy passzívum, amely ára egy bizonyos pénznemben kerül meghatározásra, olyan aktívumra illetve passzívumra cserélődik, amely ára más pénznemben van kifejezve.

Kótálás

Az árfolyam konkrét ajánlata.

A központi bank intervenciója

Szokásos kifejezés a központi bank tevékenységének leírására, amely részt vesz a beváltási piacon pénznem vásárlásával és eladásával annak megerősítése vagy gyengítése céljából. A központi bank általában saját országa pénznemének támogatása végett szokott beavatkozni az árfolyampiacba. (Például: amennyiben a dollár jobban gyengül, mint amennyire azt a jegybank szeretné, nagyobb mennyiségű eurót adhat amerikai dollár ellenében a dollár erősítése céljából.)

Közvetett intervenció

Olyan tevékenység, amely során a kormány hatást gyakorol az átváltási árfolyamra kamat-, adó-, vám-, illetve dotációs politikája révén.

Közvetlen intervenció

Olyan tevékenység, amely során a kormány (többnyire a központi bankon keresztül) a devizapiacon bizonyos pénznemet vásárol, illetve ad el annak átváltási árfolyamra való hatása végett.

Keresztárfolyam (Cross Rate)

HHagyományos kifejezés, amely az egyik külföldi fizetőeszköz árát írja le egy másik külföldi fizetőeszközzel szemben, amely nem veszi figyelembe a helyi pénznemet és annak árfolyamát. (Például az euró dollárral szembeni értéke 1,537 árfolyammal van kifejezve.)

Külföldi ügylet

Ez az adat tájékoztat a kivitel és behozatal nagyságáról a szóban forgó hónapok vonatkozásában, ezzel a külkereskedelmi mérleg pozitív, illetve negatív egyenlegéről. A külkereskedelmi forgalom adatait havonta hozzák nyilvánosságra kéthavi késéssel. 

Külföldi fizetés

Pénzeszközök készpénzmentes átutalását jelenti idegen pénznemben külföldre és vissza, valamint külföldi fizetőeszközben belföldiek és külföldiek között , amennyiben a kedvezményezett számláját nem az átutalás kezdeményezőjénél vezetik (azaz amennyiben a kezdeményező, és kedvezményezett számlája nem ugyanannál a pénzintézetnél van vezetve). 

 
 
L

Leading Indicators

A Leading Indicators (előrejelző indikátorok)  olyan statisztikai adatok, amelyek segítségével előrejelzik a jövőbeli gazdasági folyamatokat. Az előzetes közgazdasági mutatók összessége, amely magában foglalja az új megrendeléseket, a munkanélküliek igényeit, a pénzkínálatot, az aktuális munkahetet, az építési engedélyeket és a részvények árait.

LIBID

London Interbank Bid Rate – a bankközi aktivitásról és az európénznem aktivitásáról szóló hírek általában összefüggnek a LIBOR-ral és LIBID-del.

LIBOR

London Interbank Offered Rate – londoni bankközi ajánlati ráta, kamatszint, amelyért a bankok kölcsönösen hitelt nyújtanak egymásnak a londoni bankközi piacon.

 
 
M

A Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexe

A Consumer Sentiment index növekedését elsősorban a gazdasági erősödés, a bérek emelkedése, a részvények árainak emelkedése és az életszínvonal emelkedése hajtja. Napjainkban a piacok viszonylag erősen reagálnak a nyilvánosságra hozott fogyasztói hangulat mutatójára. A negatív hangulat gyengébb gazdaságra és alacsony kamatszintekre utal, továbbá ez a kombináció a dollár devizapiaci értékének csökkentéséhez is vezet. A fogyasztók optimizmusa a kamatszintek lehetséges növekedését vetíti előre, valamint magasabb dollár iránti igényt. Ezt az indexet minden hónapban nyilvánosságra hozzák.

MiFID

Irányelvek a pénzügyi eszközök piacáról (The Markets in Financial Instruments Directive). Célja elsősorban a tőkepiacok átláthatóságának növelése és az olyan ügyfelek védelmének megerősítése, akiknek befektetési szolgáltatásokat nyújtanak.

Munkanélküliségi ráta

A munkanélküliek és a munkaerő-állomány hányadosa adja a százalékban kifejezett munkanélküliségi rátát. Negyedévente hozzák nyilvánosságra  az előző negyedév eredményeit (május – az 1. negyedévre vonatkozóan, augusztus – a 2. negyedévre vonatkozóan, november – a 3. negyedévre vonatkozóan, február– az előző év 4. negyedévére vonatkozóan). Az adatokat az aktuális hónap 10. napjáig hozzák nyilvánosságra. Hatása az árfolyam alakulására általában nincs.

 
 
N

Napközi volatilitás

Az árfolyam napközbeni kilengése.

Nyitott devizaopció

Különbség az aktívumok és passzívumok között az adott pénznemben. A nyitott devizapozíció árfolyamkockázattal függ össze.

 

O

OLB

Az OLB azaz Online Banking egy olyan elektronikus rendszer, amely online felületen devizaügyletek megkötésére szolgál.

Online kereskedés

Az online kereskedés a pénzeszközök azonnali, készpénzmentes átutalása.

Opció

Az opció a forward-tól, futures-től és swap-tól ellentétesen a tulajdonosát feljogosítja, de nem kötelezi, hogy megvegyen vagy eladjon bizonyos aktívumot egy bizonyos napon vagy a jövőben meghatározott áron (realizációs ár, exercise price, strike price). Az eladónak az opció kötelezettséget jelent, hogy az adott aktívumot eladja vagy megvegye ugyanazon feltételek mellett. Az ügylet további feltételei a szerződésben vannak lefektetve. Az opciókkal az OTC piacokon (tőzsdén kívüli piac) és a börzéken is kereskednek. Az aktívum fajtájától függően az opciók spot opciókra (az opció tulajdonosa jogosult az adott aktívum eladására, illetve megvásárlására), valamint futures opcióra (az opció tulajdonosa jogosult az adott aktívum eladására, illetve megvásárlására futures segítségével) oszlanak.

Order

Kötelező érvényű megrendelés, amely alapján a társaság automatikusan kereskedik az ügyfél által kért pénzeszközzel akkor, amikor a piaci árfolyam eléri az ügyfél által előre meghatározott szintet.

OUR

Az OUR olyan banki típusú díj a devizaügyleteknél, ahol a megbízó  fizet minden, a pénzeszközök átutalásával kapcsolatos díjat.

 
 
P

Pénzeszközök

A pénzeszközök bankjegyek, érmék és készpénzmentes átutalási eszközök.

Pénznemek árfolyama

A pénznem ára kifejezve más pénznemben. Devizaárfolyamnak, átváltási árfolyamnak is nevezzük.

Pénzintézet

A pénzintézet olyan (külföldi) bankot, más pénzintézetet vagy külföldi pénzintézet kirendeltségét jelenti, amely jogosult betéteket elfogadni.

Pipsek (Forward pontok)

Az aktuális árfolyam növelésének, vagy csökkentésének százaléka mindkét résztvevő ország kamatszintjének változása alapján. A határidős ügylet időtartamának minden hónapjában hozzáadásra kerülnek.

Pótlólagos hitelesítés

A pótlólagos hitelesítés a felhasználó személyazonosságának ellenőrzése egy sor kiegészítő kérdés segítségével, amelyekre csakis a felhasználó ismerheti a választ.

PRIBID

Prague Interbank Bid Rate – a hitelpiacok főbb mutatóinak  egyike a fontos pénzügyi központokban a referencia kamatszint, amelyért a bankok hajlandók depozitokat vásárolni (kölcsönözni). A prágai pénzügyi központ esetében ezt PRIBID-nek nevezik. Meghatározásukra a bankközi letétek piacán a referenciabank kótálásából kerül sor beleértve a PRIBOR meghatározásának algoritmusát.

PRIBOR

Prague Interbank Offered Rate – a hitelpiacok főbb mutatóinak  egyike a fontos pénzügyi központokban a referencia kamatszint, amelyért a bankok hajlandók depozitokat eladni (kölcsönözni). A prágai pénzügyi központ esetében ezt PRIBOR-nak nevezik. Meghatározásukra a bankközi letétek piacán a referenciabank kótálásából kerül sor beleértve a PRIBID meghatározásának algoritmusát.

Prompt ügylet

Deviza vétele vagy értékesítése az adott pillanatban érvényes aktuális árfolyamon úgy, hogy a szállítás és a fizetés legkésőbb két munkanapon belül megvalósul.

 
 
R

Rating 

Egy pénzintézet minőségének komplex értékelése független szervezet által. Az intézet minőségének és megbízhatóságának mutatója.

 

S

Számla

Okirat,  amelyben a szállító pénzügyi követelését fejezi ki a vásárlóval szemben a leszállított áru vagy nyújtott szolgáltatás és munka ellenében  (más általános követelés kifejezéséről is szólhat).

Számlaszám 

A számlaszám a bankszámla számszerű azonosítása

SEPA átutalások 

A SEPA átutalások egyszerűsített átutalások az Európai Unió  és az  Európai Gazdasági Térségről szóló egyezmény tagállamai között. A SEPA átutalások kizárólag euróban történnek. Az egyszerűsített SEPA átutalásokhoz kötelezően fel kell tüntetni a kedvezményezett számlaszámát IBAN formátumban és a kedvezményezett bankjának SWIFT kódját.

SEPA/euró átutalás

SEPA/euro átutalás minden olyan tranzakció amely megfelel a következő feltételeknek:

  • átutalás euróban az EGT-n belül (EU+LICHT.+IZLAND+NORVÉGIA),
  • az átutalás értéke max. 50 000 EUR tartalmaznia kell a kedvezményezett IBAN – számát,
  • tartalmaznia kell a kedvezményezett bankjának SWIFT – számát,
  • költségek csakis az SHA diszpozícióval,
  • nem lehet semmilyen különleges kérés a feldolgozásra vonatkozóan (pl. sürgős).

SHA

Az SHA olyan banki díjak típusa a deviza átutalásoknál, amelyek során a tranzakció indítója az átutalás elküldésének költségeit, a kedvezményezett pedig az átutalás saját számlájára történő jóváírását fizeti.

Spekuláció

Ügylet vagy ügyletek sorozata, amelyek  megkérdőjelezhető megvalósulású nyereség elvárásán alapulnak.

Spot

Deviza vétele vagy értékesítése az adott pillanatban érvényes aktuális árfolyamon úgy, hogy a szállítás és a fizetés általában öt munkanapon belül valósul meg.

Sürgős átutalás

A sürgős átutalás egy ún. gyorsított külföldi átutalás, azaz olyan tranzakció, amely a fizető bankjából a megbízás beadásának napján (D+0) történik.  Az átutalás jóváírása a fogadó bankjában a szóban forgó bank valutáris dátumától függ. Az ilyen sürgős utalás megbízását euróban és amerikai dollárban történő tranzakciók esetén 14:00-ig, más pénznem esetén 9:30-ig szükséges beadni. Az átutalás feltétele a pénz előzetes jóváírása az AKCENTA CZ számlájára. 

Swap / swap-ügylet

Határidős ügylet külföldi fizetőeszközökkel. Olyan fixen meghatározott ügylet idegen fizetőeszközökkel, amely két részből tevődik össze. Ennek során pénzeszközök azonnali hatályú vételére vagy értékesítésére kerül sor az egyik pénznemben és egy bizonyos mennyiségű pénzeszközért egy másik pénznemben. Ezt követően egy meghatározott munkanapon pénzeszközök vásárlására vagy értékesítésére kerül sor az egyik pénznemben egy konkrét mennyiségű pénznemért, a másik pénznemben pedig swap árfolyamon, amelyet az adott ügylet létrehozásakor határoztak meg.

SWIFT ( BIC)

SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (=BIC kód) a bank azonosítására szolgál a bankközi elektronikus kommunikációban, valamint szerepet játszik az átutalási kapcsolat végrehajtásában. Ezt az egész világot behálózó rendszert 1977-ben alapították meg. Olyan alfanumerikus kódról van szó, amely minimum 8, maximum 11 karakterből állhat.

 
 

T

Tájékoztatás az átutalásról

Információk a fizetőről az átutalási megbízás átvételét követően az idegen pénznemben létrehozott készpénzmentes ügylet feltételeinek megerősítése, mely a Pénzintézet és az Ügyfél  között jött létre, s amelyet a Pénzintézet az átutalási megbízás kézbesítését követően átad az Ügyfélnek. A dokumentum pontos és kötelező érvényű instrukciókat tartalmaz az Ügyfél számára a pénzeszközök, átutalási tranzakció megtérítésére történő átutalásával, az idegen pénznemű átutalási tranzakció összegével kapcsolatban,  amelyet az átutalási megbízásban tüntettek fel, valamint adatokat a  díjról, melyet a kezdeményező köteles fizetni az átutalási tranzakció szolgáltatója javára. Amennyiben a díj  több önálló tételből tevődik össze, úgy tartalmazza ezen tételek bontását is, az alkalmazott átváltási árfolyamot, az átutalási tranzakció összegét a pénz beváltását követően, valamint az átutalási megbízás kézhezvételének dátumát.

Termelői árindex 

Producer Price Indexes (PPI) – az indexeket a  hónap második hetében hozzák nyilvánosságra és az előző hónap értékeit tükrözik. A hazai fizetőeszköz devizapiaci értéke számára a PPI magas növekedése negatív hír. A PPI indexek közül a befejezett termékek indexét figyelik leginkább, mivel ez az előállítási árak inflációjának mutatója, egyúttal előrejelzi a fogyasztói termékek, szállítások és részegységeik inflációjának alakulását.Ez az index stabilabb, mint a kész termékek PPI-je, ezért ez a legmegfelelőbb a hosszú távú trendek alakulásának megfigyeléséhez (például egyes hóközi változások).. Ezen index változását általában előrejelzik a késztermékek PPI változásai; a termelésbe lépő nyersanyagok - a  hóközi összehasonlításban - általában kiegyensúlyozatlanok, de a hosszú távú trend megjósolja a termékek és késztermékek PPI értékét.  

 

U

Üzleti mérleg

Az üzleti mérleg a fizetési mérleg része,  az adott ország áruinak és szolgáltatásainak  kiviteli, illetve behozatali egyenlege alkotja. A Cseh Köztársaság exportfüggő, ez jelenti a hazai gazdaság motorját, ezért mindennemű említését  rendkívül érzékenyen kezelik. Közvetlen hatással van a GDP növekedésére.

 
 

V

Valutapiac

Az a piac, amelyen valutákkal, azaz a jegybankok bankjegyeivel kereskednek. Ezen ügyletek oka elsősorban az idegenforgalom.

Valuták

Külföldi fizetőeszközök bankjegyek, pénzérmék vagy csekkek formájában.

Valutanap

A valutanap az az időpont, amellyel az átutalási tranzakció nyilvántartásba kerül az átutalási számlán a pénzeszközökből számítandó kamat kiszámítása érdekében.

Vételi árfolyam

Az az ár, amelyért a bank vagy más pénzintézet devizát vásárol, illetve amelyet a kótáló dealer hajlandó devizáért más banktól vagy ügyféltől történő vásárlásakor kifizetni.

Volatilitás

A volatilitás az árak, árfolyamok, díjszabások kiegyenlítetlenségét jelenti.

 
AKCENTA CZ
a legnagyobb fizetési intézmény
Közép-Európában
Szeretnék ügyfél lenni
51.000
ügyféllel
25
több mint
év tapasztalat